1. Home
  2. /
  3. Məhsulları
  4. /
  5. Tək qat köpüklənmiş P.V.C....

Tək qat köpüklənmiş P.V.C. vərəqləri

Unifom, qalınlığı 3 ilə 22 mm arasında olan müxtəlif köpüklənmiş P.V.C. vərəqləri təklif etməkdən qürur duyur. Bu məhsul 1220 mm standart endə  və 2440 və 2800 mm standart uzunluqda və hər hansı digər xüsusi uzunluqda mövcuddur.

Unifom Tək qat köpüklənmiş P.V.C. vərəqləri, məhsul keyfiyyətinə nəzarət qaydalarına uyğun olaraq, A və C sinifdə iki istehsal xətlərinə ayrılır və fərqli qiymət səviyyələrində təklif olunur.

Unifom Tək qat köpüklənmiş vərəqlərinin ümumi xüsusiyyətləri

Paletin sayı Uzunluq (mm) En (mm) Qalınlıq (mm) Sıra
50 2440/2800 1220 18 1
50 2440/2800 1220 16 2
65 2440 1220 12 3
100 2440 1220 10 4
100 2440 1220 8 5
120 2440 1220 3 6

Tək qatlı köpüklənmiş P.V.C vərəqlərin keyfiyyət göstəricilərinin təsnifatına dair təlimatlar